Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR...

Reklama
2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 15:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2023 - OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.


Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490, z 2022 r. poz. 1812 i poz. 1265) oraz Uchwała Nr LII/303/2022 Rady Powiatu
w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 rok.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków:

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki, na rzecz osób
w wieku emerytalnym.


Celem zadania jest: zwiększenie aktywności kulturalnej wśród osób w wieku emerytalnym, integracja seniorów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 zł.


2. Zadanie pod nazwą: Organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów, koncertów oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Celem zadania jest: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, promowanie lokalnych twórców, muzyków i wokalistów, wzbogacenie oferty kulturalnej.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 16.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama