Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 15:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i poz. 1265)
oraz uchwała NR LI/303/2022 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bełchatowskiego na 2023 r.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków.

1. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego poprzez sport w zakresie piłki nożnej.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych
na profilaktykę zdrowotną oraz działania wychowawcze i edukacyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 10.000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 30.000 zł.

2. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki siatkowej.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania wychowawcze i edukacyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12.500 zł.

3. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie piłki koszykowej.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania wychowawcze i edukacyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000 zł.

4. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie lekkoatletyki.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania wychowawcze i edukacyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12.500 zł.

5. Zadanie pod nazwą: Wsparcie aktywizacji dzieci i młodzieży do lat 18 poprzez sport w zakresie pływania.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania wychowawcze i edukacyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000 zł.

6. Zadanie pod nazwą: Organizacja czasu wolnego 55+ - sport i rekreacja – wspieranie różnych form aktywności ruchowej poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród seniorów poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania integracyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.500 zł.

7. Zadanie pod nazwą: Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest: promowanie sportu i rekreacji ruchowej wśród osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez i działań sportowych ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz działania integracyjne o szerokim zasięgu społecznym.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.500 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama