Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne (AO-FK i AO-FR)

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 30.04.2023 23:59
Operatorzy dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Nabór organizowany jest przez Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

W ramach naboru można składać wnioski na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

  • Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
  • Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
  • Ukrainy.

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

Na co można pozyskać środki?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie: 

  • stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
  • job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
  • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

Finansowanie inicjatywy może wynosić: 

  • do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
  • do 5 000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) może trwać od 1 do 6 miesięcy

Wszystkie działania powinny zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

Nabór wniosków

O dofinansowanie inicjatyw dwustronnych i regionalnych mogą starać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z Państw-Darczyńców, Państw-Beneficjentów lub Ukrainy

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich

  • w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);
  • w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK.

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

Więcej informacji o naborze: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/

Webinarium informacyjne

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy do udziału w webinarium informacyjnym, które odbędzie się 9 lutego 2023 (czwartek) o 11:00

Więcej informacji o webinarium: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/webinarium-informacyjne-inicjatywy-dwustronne-i-regionalne/

Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Ich łączny budżet to 59,2 mln euro.

Źródło: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Reklama