Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji...

Reklama
Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Nabór od 23.01.2023 do 17.02.2023 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 43,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 43,4 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 1. zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności,
 2. w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
 3. magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
 4. niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności,
 5. prowadzenie wydawania artykułów co najmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie oraz na prośbę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych,
 6. przekazywanie artykułów żywnościowych i rzeczowych mieszkańcom na podstawie okazanego skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 7. udzielanie jednorazowej pomocy bez skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z jednoczesnym obowiązkiem informowania Ośrodka, o każdym takim przypadku,
 8. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w zakresie informowania o posiadanych artykułach i zrealizowanych skierowaniach,a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców,
 9. prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,
 10. dystrybucja musi obejmować mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 11. lokal na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia), umożliwiający prawidłową realizację zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama