Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Rodzinny piknik sportowy z siatkówką w...

Reklama
Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Rodzinny piknik sportowy z siatkówką w tle
Nabór od 30.01.2023 do 20.02.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego w 2023 r. zadanie pn.: Rodzinny piknik sportowy z siatkówką w tle.

Składanie ofert dotyczy następującego zadania publicznego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w formie powierzenia realizacji zadania.

Zadanie konkursowe pn.
1. Rodzinny piknik sportowy z siatkówką w tle

Uwaga!
Specyfika zadania:
1) projekt zakłada organizację jednodniowego pikniku sportowo-rodzinnego, w ramach którego zostanie zorganizowany turniej piłki plażowej siatkowej (turniej skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży do 18 roku życia z podziałem na kategorie wiekowe). Przewidywany udział uczestników tego turnieju to około 100 osób;
2) organizacja zawodów siłowania na rękę, skierowana dla osób powyżej 18 roku życia;
3) działaniami towarzyszącymi w ramach zadania będzie organizacja pikniku, w trakcie którego odbędą się gry, zabawy ruchowe, konkursy oraz quizy dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadania zakłada się sfinansowanie poniżej wymienionych kosztów merytorycznych, w szczególności:
1) wynagrodzenie podmiotów realizujących poszczególne elementy pikniku;
2) obsługa sędziowska, medyczna, techniczna turniejów;
3) zakup trofeów i nagród dla uczestników zawodów i pikniku;
4) zakup niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zadania;
5) poczęstunek;
6) koszty informacyjno-promocyjne.


Odbiorcami danego projektu będą w szczególności: 
Zadanie jest adresowane do mieszkańców Podregionu Siedleckiego (w szczególności dzieci i młodzieży) i dotyczyć będzie następujących powiatów: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski i Miasta Siedlce.

Miejsce realizacji zadania:
Miejscowości Podregionu Siedleckiego.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

 

Składanie ofert: od dnia 30 stycznia 2023 roku do dnia 20 lutego 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 marca 2023 roku.
Zadanie może być realizowane w terminie: od 31 marca 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama