Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: CYKL WYCIECZEK ORAZ SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I HISTORIĄ MIASTA LUBAWA I ZIEMI LUBAWSKIEJ .

Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.
 2. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty
  w opinii komisji konkursowej.
 3. Celem realizacji zadania jest poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.
 4. Zadanie powinno polegać na organizacji cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.
 5. Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego.
 6. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3 000 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 4290,44 zł, w tym dotacja w wysokości 3000 zł.
 7. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.
 8. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.04.2023 r. zakończenie najpóźniej 31.10.2023 r.
 9. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obowiązkowe):
  - organizacja 3 wycieczek/spotkań,
  - liczba uczestników wycieczek/spotkań – minimum 45 osób.
  UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.
  Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć. Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama