Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE, KULTURALNE I PATRIOTYCZNE

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE, KULTURALNE I PATRIOTYCZNE .

ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, KULTUROWEJ I OBYWATELSKIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE, KULTURALNE I PATRIOTYCZNE (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.
 2. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.
 3. Celem realizacji zadania jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i kulturowej oraz rozbudzanie zainteresowań historią lokalną, regionalną, poszerzanie wiedzy na temat historii Polski, kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Zadanie powinno polegać na organizacji spotkań o charakterze wychowawczym, kulturalnym i patriotycznym oraz poznaniu miejsc związanych z historią Polski (powiatu, regionu).
 5. Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego, w tym w szczególności młodzież uczęszczająca do szkół na terenie powiatu iławskiego.
 6. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 8 000 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 10407,32 zł, w tym dotacja w wysokości 7000 zł.
 7. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). W umowie z organizacją zostaną
  zawarte postanowienia dot. tej ustawy.
 8. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.04.2023 r. zakończenie najpóźniej 20.11.2023 r.
 9. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obowiązkowe):
  - organizacja minimum 8 spotkań,
  - liczba uczestników spotkań – minimum 80 osób,     
  - zorganizowanie 1 konkursu wiedzy o historii Polski.
  UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.
  Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć. Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama