Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

CYKL POWIATOWYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU SZKOLNEGO

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: CYKL POWIATOWYCH IMPREZ Z ZAKRESU SPORTU SZKOLNEGO .

Tytuł zadania: Cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego (należy wpisać,w części III pkt 1 oferty)

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.
 2. Organizacja może zapewnić udział  wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.
 3. Celem realizacji zadania jest umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej udziału we współzawodnictwie sportowym oraz wyłonienie mistrza powiatu w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach sportowych do uczestnictwa w zawodach na kolejnych poziomach rywalizacji.
 4. Zadanie powinno polegać na organizacji cyklu powiatowych imprez, zawodów sportowych z zakresu sportu szkolnego organizowanych w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego.
 5. Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego, w tym w szczególności młodzież uczęszczająca do szkół na terenie powiatu iławskiego.
 6. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 15000zł.
  Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 15000 zł, w tym dotacja w wysokości 15000 zł.
 7. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240) W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.
 8. Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.04.2023 r. zakończenie najpóźniej 10.12.2023 r.
 9. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty - tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obowiązkowe):
  - zorganizowanie minimum 12 imprez sportowych,
  - liczba uczestników imprez – minimum 300 osób.
  UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.
  Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć. Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama