Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 10.02.2023 15:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego ogłaszająca konkurs ofert.

 

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-169-85-41

 

Tytuł konkursu:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Forma wsparcia zadania.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadań Gmina Miasto Kołobrzeg planuje w 2023 r. przeznaczyć środki do kwoty 50.000,00 zł.

Warunki realizacji zadania.

  1. O dofinansowania może starać się organizacja pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze związanym z przedmiotem konkursu.
  2. Oferent wykaże możliwości merytoryczne oraz zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania.
  3. Realizator posiada doświadczenie w realizacji zadań we wnioskowanym zakresie.
  4. Zadanie przewidziane jest do realizacji na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg.
  5. Zadanie będzie realizowane przez Oferenta z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.
  6. Podmiot realizujący zadanie zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy lub dostęp alternatywny).
  7. Sposób zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostanie przez oferenta określony w składanej ofercie konkursowej.

Zadanie powinno być realizowane nie wcześniej, niż od dnia 25.02.2023 r. i nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Wymagane jest wykazanie w kosztorysie min. 10% wkładu finansowego oferenta rozumianego jako środki finansowe własne lub pochodzące z innych źródeł lub wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy w faktycznym koszcie zadań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama