Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

BDO/PS/2023/059 - Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu...

Reklama
BDO/PS/2023/059 - Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku
Nabór od 25.01.2023 do 16.02.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/PS/2023/059 - Realizacja działań, wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Szczecina w 2023 roku..

Zadanie polega na realizacji działań edukacyjnych, promocyjnych i integracyjnych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych poprzez np.:

  1. propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz promocję mniejszości i ich aktywności w życiu społecznym Miasta w ramach konkursów, wydarzeń integracyjnych i artystycznych;
  2. wydawanie publikacji, czasopism, periodyków w postaci drukowanej lub w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
  3. realizację działań mających na celu przybliżanie obyczajów i języka mniejszości narodowych i etnicznych;
  4. dokumentowanie życia kulturalnego i artystycznego;
  5. prowadzenie warsztatów budowania tolerancji i szacunku wobec kultury i tradycji mniejszości;
  6. realizację działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości;
  7. kształtowanie postaw dialogu międzykulturowego, w tym również poprzez podwyższanie wiedzy o mniejszościach oraz działania o charakterze integracyjnym;
  8. warsztaty etnograficzne, muzyczne mające na celu zachowanie kulturowej tożsamości narodowej i etnicznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama