Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Siła wolontariatu w regionie

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 18.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Wolontariusze
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu pn. „Siła wolontariatu w regionie” w 2023 roku.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU

1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
Promocja i organizacja wolontariatu

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
16.1 Promocja i organizacja wolontariatu

3. Działania:
1) wspieranie przedsięwzięć i innych wydarzeń (w tym: spotkań, szkoleń, działań doradczych, działań promocyjnych itp.) na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
2) rozwój oraz profesjonalizacja wolontariatu.

4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:

1) Działania określone w ust. 3 powinny być realizowane poprzez:

  • angażowanie wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom regionu, w tym z minimalizowaniem skutków różnorodnych negatywnych czynników, oddziaływujących na zdrowie i jakość życia mieszkańców;
  • rozwój oraz profesjonalizację działań wolontariuszy, w szczególności w obszarze wolontariatu szkolnego;
  • edukację z zakresu wolontariatu, w szczególności z uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • tworzenie i rozwój lokalnych lub regionalnych baz wolontariuszy;
  • praktyczną realizację działań sprzyjających zaangażowaniu mieszkańców regionu we współpracy z wolontariuszami.

2) Zadanie powinno obejmować swoim zakresem współpracę różnych grup społecznych.
3) Zadanie powinno wpłynąć na zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych lub regionalnych inicjatyw społecznych i wolontariackich.
4) Zadanie powinno wpłynąć na rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa opolskiego w obszarze ich aktywności i zainteresowań.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:
1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i/lub
2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 18.02.2023 r. do godz. 15:30.

7. Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama