Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert Nr 10/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 10/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 10/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkursu ofert Nr 10/2023 na realizację w roku 2023 zadań publicznych miasta w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama