Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 15:00
Wydział Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 do 5 tys. PLN
Chorzy
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia.

 

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z 2021 r. poz.2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i poz.1265) oraz Uchwała Nr LII/303/2022 Rady Powiatu w Bełchatowie  z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 r.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Działania promujące zdrowy styl życia jako narzędzia walki z otyłością.

Celem zadania jest: Zmniejszanie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół z terenu powiatu bełchatowskiego. Promocja aktywności fizycznej, zróżnicowanej i zbilansowanej diety wśród młodzieży szkolnej w walce z nadwagą i otyłością. Ukazanie zdrowia jako najwyższej wartości, którą dysponuje człowiek.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Edukacja z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem zadania jest: Umiejętność podjęcia czynności jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby celem ratowania jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

3. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, w tym chorych onkologicznie i ich rodzin.

Celem zadania jest: Zapobieganie ograniczeniu sprawności psychofizycznej, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, jak również przeciwdziałanie nieprawidłowym relacjom społecznym poprzez zwiększanie akceptacji, integracji i adaptacji osób niepełnosprawnych, w tym leczonych z powodu nowotworów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

4. Zadanie pod nazwą: Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem zadania jest: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego lub rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama