Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób w wieku...

Reklama
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 18.01.2023 do 09.02.2023 23:59
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Korszach, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym..

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 stycznia 2023 r. został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w szczególności zwiększenie aktywności społecznej i integracji seniorów w Gminie Korsze oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, rozwijanie zainteresowań i zdobycie różnorodnych praktycznych umiejętności a także inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania ofert, zasad przyznawania dotacji, terminów i warunków realizacji zadań oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama