Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „BĄDŹ ZDRÓW” – DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA .

„BĄDŹ ZDRÓW” DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2.  Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 5 000,00 .

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 21 132,02 zł, w tym dotacja w wysokości 15 000,00 zł.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii komisji konkursowej.

4. Cele:

1) upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu iławskiego,

2) umożliwienie mieszkańcom powiatu iławskiego skorzystania z podstawowych badań, porad profilaktycznych (ciśnienie krwi, poziom cukru, porady dietetyczne, profilaktyka nowotworów itp.).

5. Adresaci: Mieszkańcy powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- zorganizowanie na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu iławskiego imprezy informacyjno-profilaktycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej (w sumie min. 2 imprez),

- zorganizowanie punktów umożliwiających przeprowadzenie podstawowych badań   profilaktycznych dla mieszkańców powiatu iławskiego,

- szkolenia, prezentacje, wykłady, materiały edukacyjne.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- umożliwienie podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz skorzystania z porady profilaktycznej co najmniej 50 mieszkańcom powiatu iławskiego,

- zorganizowanie minimum 2 punktów nieodpłatnych badań i porad profilaktycznych,

- przeprowadzenie min. 2 imprez, akcji profilaktycznej „Bądź zdrów” (po jednym na terenie dwóch gmin powiatu iławskiego).

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2240). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.

- zakończenie: nie później niż 31 października 2023 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama