Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI .

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 10 000,00 .

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 9 300,00 zł w tym dotacja w wysokości 6 000,00 zł.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cel: Stworzenie możliwości wczesnej diagnozy rehabilitacyjnej dla dzieci do lat 3 z terenu powiatu iławskiego.

5. Adresaci: dzieci w wieku do 3 lat zagrożone niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- prowadzenie wczesnej diagnozy rehabilitacji dzieci do 3 r.ż. zagrożonych niepełnosprawnością,

- udzielanie indywidualnej pomocy specjalistycznej z zakresu psychologicznego oraz poradnictwa informacyjnego.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- zdiagnozowanie minimum 30 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,

- udzielenie indywidualnej pomocy specjalistycznej minimum 30 dzieciom oraz ich opiekunom.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240.). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.

- zakończenie: nie później niż 20 października 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama