Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania w latach 2023-2024 zadania publicznego dotyczącego wsparcia działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej
Nabór od 17.01.2023 do 08.02.2023 15:00
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Współpracy, Kultury i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie wykonania w latach 2023-2024 zadania publicznego dotyczącego wsparcia działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.

W ramach konkursu wspierane będzie zadanie polegające na prowadzeniu działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama