Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Nabór od 09.02.2023 do 03.03.2023 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania..

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  na realizację następujących w zadań:

  1. Działania wspomagające kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; Działania wzmacniające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
  2. Działania na rzecz szerszego poznania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
  3. Wspomaganie skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Treść ogłoszenia dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej, Podlaskim Portalu Informacyjnym „Podlaskie.eu” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Ważne: Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama