Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r
Nabór od 20.01.2023 do 13.02.2023 16:00
Referat Ogólno-Organizacyjny
Łączny budżet 417,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Referat Ogólno-Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r..

Działając na podstawie art.11 ust.2 oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2023 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama