Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych...

Reklama
Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
Nabór od 13.01.2023 do 03.02.2023 15:30
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień
Łączny budżet 28 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 28 tys. PLN
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Kołobrzeg, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w Kołobrzegu dwóch sal mityngowych oraz klubu abstynenta dla grup wsparcia osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci osób uzależnionych lub innych wskazanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg..

Zadanie polega na pełnieniu funkcji gospodarza dwóch sal mityngowych znajdujących się w Kołobrzegu przy ulicy Okopowej 15A.

Do zadań gospodarza będzie należało dbanie o czystość, ład i porządek w pomieszczeniach Sal, toaletach, korytarzu i otoczeniu zewnętrznym tej części obiektu oraz rozbrajaniu alarmu, otwieraniu sal, uzbrajaniu alarmu i zamykaniu Sal oraz ogrodzenia budynku przy ulicy Okopowej 15A.
Sale będą udostępniane przez nie więcej niż 4 dni w tygodniu (w tym w soboty i niedziele) ustalone z Gminą Miasto Kołobrzeg w wymiarze nie przekraczającym 12 godzin tygodniowo z wyłączeniem świąt. Maksymalna liczba tygodni: 48, maksymalna liczba dni: 192.

Termin realizacji zadania i poniesienia wydatków.

Zadanie powinno być realizowane nie wcześniej, niż od dnia 1 lutego 2023 i nie później niż do 31 grudnia 2023 r.
 

Jednostka Samorządu Terytorialnego ogłaszająca konkurs ofert.

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-169-85-41

Rodzaj zadania.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama