Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wsparcie dla polskich NGOs - beneficjentów Interreg

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 31.03.2023 23:59
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 7 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dysponuje środkami na wsparcie finansowe na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na ograniczony budżet (ok. 7 mln EUR), wsparcie kierujemy do polskich beneficjentów z sektora NGO wszystkich programów Interreg i do polskich beneficjentów FMP w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

Od kilku perspektyw beneficjenci programów Interreg, przede wszystkim z sektora NGO, zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Naszym celem jest wsparcie beneficjentów z sektora NGO w programach Interreg, a także zapewnienie sprawnego wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów.

Istotą wsparcia finansowego jest przekazanie środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.

Wsparcie finansowe ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym prosimy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

wsparcie.Interreg@mfipr.gov.pl.

Decyduje kolejność złożonych wniosków!

Osoby do kontaktu:

Monika Knap, tel. (22) 273 80 28
Sylwia Łukasiak, tel. (22) 273 74 47

Schemat wsparcia

  1. przekazanie wsparcia finansowego dla polskiego beneficjenta na poniesienie wydatków
  2. wniosek o refundację z EFRR z wydatkami polskiego beneficjenta, na które zostało przekazane wsparcie finansowe
  3. wniosek o refundację z EFRR złożony w ramach projektu
  4. refundacja wydatków na rzecz projektu z EFRR
  5. refundacja wydatków na rzecz polskiego beneficjenta z EFRR
  6. zwrot wsparcia finansowego przez polskiego beneficjenta na rachunek MFiPR
Reklama