Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie działania na rzecz osób...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku
Nabór od 12.01.2023 do 02.02.2023 15:30
Urząd Miejski w Krzeszowicach
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzeszowice w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Krzeszowice. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1.

Na realizację zadań, wybranych w ramach w/w konkursu, przeznacza się środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

Przyjmuje się zasady przyznawania dotacji oraz tryb i kryteria oceny ofert, określone w załączniku nr 2.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama