Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

10.000 zł dla szkoły - konkurs grantowy Fundacji Szkoła z Klasą

Reklama
Nabór od 12.01.2023 do 31.01.2023 23:59
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Szkoła z Klasą - 518 287 625; Koordynatorka konkursu grantowego - Alicja Małasiewicz alicja.malasiewicz@szkolazklasa.org.pl, 518 287 633
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Fundacja Szkoła z Klasą zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do składania wniosków w konkursie grantowym programu Razem w Klasie.

Uwaga! Rekrutacja została przedłużona i potrwa od 9 stycznia 2023 do momentu wpłynięcia pierwszych 400 zgłoszeń, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2023. 

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, w jakiej przestrzeni uczą się na co dzień uczniowie i uczennice. Z jednej strony ważna jest estetyka i funkcjonalność pomieszczeń, a z drugiej przestrzenie dające poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające wyciszenie i odpoczynek.

Przestrzeń w szkole można zmieniać na wiele różnych sposobów, np. wprowadzając drobne zmiany takie jak kilka kolorowych poduszek, na których można odpocząć podczas przerw, czy udekorowanie sali elementami, które wybierają i przygotowują uczniowie i uczennice. Ważne jest, aby przestrzeń, w której spędza się kilka godzin dziennie, była przyjazna i wspierająca, nie rozpraszała, a wspomagała proces edukacyjny i dawała poczucie bezpieczeństwa.

W programie Razem w Klasie przyznajemy granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Grant w wysokości 10 tys. złotych przyznamy 20 wybranym w konkursie szkołom!

  • W konkursie mogą wziąć udział szkoły zapisane do programu Razem w Klasie (do programu można dołączyć w dowolnym momencie).
  • Rekrutacja jest dwuetapowa.
  • Projekty powinny zakładać zaangażowanie społeczności szkolnej, łącznie z uczniami i uczennicami polskimi oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci lub młodzieży z Ukrainy.
  • Priorytetowo są traktowane szkoły, w których – w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – uczą się uczniowie i uczennice z Ukrainy.

Więcej informacji o konkursie grantowym: https://bit.ly/3kbf7tl

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/fsCSNoZ3ZwK1Nf1T9

Reklama