Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert nr 14/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 14/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku
Nabór od 12.01.2023 do 05.02.2023 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 150 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 14/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki
w roku

2022

Planowane wydatki
w roku

2023

1

Redukcja szkód i interwencja w zakresie uzależnień
i zachowań ryzykownych w przestrzeni miejskiej, profilaktyka i edukacja - kontekst społeczny.

30 000,00 zł

85 000,00 zł

2

Redukcja szkód i interwencja w zakresie uzależnień
i zachowań ryzykownych w przestrzeni miejskiej, profilaktyka i edukacja - działania mobilne.

0,00 zł

65 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zadań konkursowych znajdują się w treści ogłoszenia.

Uwaga!

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do naboru.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama