Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji...

Reklama
Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 12.01.2023 do 02.02.2023 15:00
Referat Organizacyjny
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym..

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu ultury i tradycji, turystyki oraz działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Dobczyce: Wspierane będą projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród mieszkańców Gminy Doczyce poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy i inne.
  2. Realizacja zadań obejmujących ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Wspierane będą projekty wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów.
  3. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej: Wspierane będą projekty edukacyjne. Ich celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych.
  4. Realizacja zadań z zakresu turystyki.: Wspierana będzie organizacja imprez mających na celu popularyzację aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na terenie Gminy Dobczyce.
  5. Realizacja przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą, ze szczególnych uwzględnieniem miast partnerskich Gminy Dobczyce.
  6. Realizacja przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz emerytów i rencistów.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama