Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Zachować pamięć - dotacje dla projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Reklama
Nabór od 11.01.2023 do 31.05.2023 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
Piotr Kwiatkowski (wymiana szkolna) tel.: +48 22 5188932 e-mail: piotr.kwiatkowski@pnwm.org Dorota Bastos (pozaszkolna wymiana młodzieży) tel.: +49 331 2847931 e-mail: dorota.bastos@dpjw.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe
Program przewiduje dotacje na realizację projektów polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Realizacja polsko-niemieckich lub trójstronnych projektów realizowane przez grupy młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Grupy zachęca się, by projekty realizowane były we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.

W trakcie spotkań młodzież zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
– polityczny i społeczny kontekst powstania narodowego socjalizmu,
– tematyka Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej,
– historia odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i w Niemczech.

Reklama