Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHOJNICE W 2023 R. Z ZAKRESU...

Reklama
I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHOJNICE W 2023 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Nabór od 11.01.2023 do 02.02.2023 23:59
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Gminy w Chojnicach, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CHOJNICE W 2023 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

UWAGA!

W związku z częstymi pytaniami i pomyłkami przypominamy, że konkurs ogłaszany jest przez Gminę (wiejską) Chojnice, nie zaś przez Miasto Chojnice, które jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I. Zadania, które obejmuje konkurs.

Konkurs obejmuje zadania z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  w tym w szczególności:

  1. Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Chojnice.

- dostępna w konkursie kwota 150 000,- zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama