Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

„Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami” - w ramach działań „Programu działań Miasta Lublin na...

Reklama
„Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami” - w ramach działań „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”
Nabór od 10.01.2023 do 31.01.2023 15:30
Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 210 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 210 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Gmina Lublin, Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami” - w ramach działań „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”.

Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265
i 1812) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pt. „Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami” w ramach Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

 

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mającego na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich aktywności.

 

Zakładany rezultat realizacji zadania:

Poprawa jakości życia i funkcjonowania w sferze społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności poprzez realizację usług asystenckich.

 

Rodzaj zadania publicznego:
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Tytuł zadania publicznego:
Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
210.000 zł

 

Termin realizacji:
15.02.2023 roku do 31.05.2023 roku.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama