Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nabór od 11.01.2023 do 01.02.2023 23:59
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Miasto Bydgoszcz, Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Warunki konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2023 r.

Od Oferentów wymaga się zamieszczenia w ofercie informacji o liczbie uczestników zadania, w tym o liczbie osób niepełnosprawnych.
Za osoby niepełnosprawne uznane będą osoby, które przedstawią Oferentowi dokument potwierdzający ten fakt tj.: orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wydawane do celów rentowych wydane przez komisje: Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także tzw. służb mundurowych (MON lub MSWiA).

W odniesieniu do niniejszego konkursu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informacje w tym zakresie należy zamieścić w części VI oferty „Inne informacje”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama