Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r. poprzez prowadzenie klubów seniora
Nabór od 10.01.2023 do 06.02.2023 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 78 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 78 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r. poprzez prowadzenie klubów seniora.

Prowadzenie klubów seniora - 78 000,00 zł

Dofinansowanie/finansowanie zadania dedykowane jest Klubom Seniora usytuowanym:

W lokalach komunalnych Miasta Suwałk pod niżej wymienionymi adresami: - ul. Ciesielska 15 - lokal o powierzchni użytkowej 59,37 m2 – znajdujący się na parterze, - ul. Pułaskiego 26 A - lokal o powierzchni użytkowej 52,01 m2 _ znajdujący się na I piętrze oraz lokale o powierzchni użytkowej 35,60 m2 i 18,94 m2– znajdujące się na parterze . Lokale zostaną udostępnione oferentom nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Oferent będzie ponosił koszty eksploatacji lokalu (media).

W przypadku innych lokalizacji Oferent obowiązkowo powinien załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku przeznaczonego na klub seniora (akt notarialny, umowę najmu/dzierżawy, umowę użyczenia).

Oferent w ofercie jest zobowiązany podać adres oraz powierzchnię lokalu, w którym będzie prowadzony klub seniora. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama