Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie Klubu Juniora – placówki opiekuńczo-wychowawczej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemami z terenu...

Reklama
Prowadzenie Klubu Juniora – placówki opiekuńczo-wychowawczej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemami z terenu Czarnkowa
Nabór od 10.01.2023 do 31.01.2023 15:00
Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Czarnków, Urząd Miasta Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Klubu Juniora – placówki opiekuńczo-wychowawczej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemami z terenu Czarnkowa.

Burmistrz Miasta Czarnków
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku

 

Zadanie pod nazwą: Prowadzenie Klubu Juniora – placówki opiekuńczo-wychowawczej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemami z terenu Czarnkowa

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama