Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Dofinansowanie na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce - trwa nabór

Reklama
Nabór od 09.01.2023 do 26.02.2023 23:59
Ambasada Stanów Zjednoczonych
grantspoland@state.gov
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. USD
Organizacje pozarządowe, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Ambasada i konsulat USA w Polsce ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (Notice of Funding Opportunity – NOFO) w postaci grantów na wsparcie programów wspierających potrzeby społeczności marginalizowane w Polsce. Kwalifikujące się organizacje mogą ubiegać się o maksymalnie 20 tys. dolarów. Program ten dotyczy projektów rozpoczynających się nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. Wnioski w tej edycji programu NOFO, #WAW-NOFO-FY23-02, można składać do niedzieli, 26 lutego 2023 r.

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty, które wspierają potrzeby społeczności marginalizowanych w Polsce, w tym m.in.: osób niepełnosprawnych, uchodźców, członków społeczności LGBTQI+, członków społeczności romskiej, mniejszości religijnych i rasowych. Należy pamiętać, że finansowanie przyznane przez Ambasadę nie może być wykorzystane na projekty budowlane, bieżące koszty wynagrodzeń lub projekty opieki społecznej (więcej informacji na temat kosztów kwalifikowalnych znajduje się na stronie konkursu).

Środki z niniejszego konkursu grantowego mogą być przeznaczone na:

  • Programy edukacyjne, mające na celu dotarcie do opinii publicznej, podnoszenie świadomości, szkolenia w zakresie różnorodności i integracji itp.
  • Budowanie potencjału organizacji pozarządowych wspierających zmarginalizowane społeczności w Polsce, poprzez szkolenia w zakresie rzecznictwa, pozyskiwania funduszy, ułatwiania dialogu itp.
  • Warsztaty poszerzające wiedzę i umiejętności osób świadczących usługi lub w inny sposób wspierających członków zmarginalizowanych społeczności i/lub ich rodzin, takich jak terapeuci, prawnicy, pedagodzy itp.
  • Programy, które celebrują kulturę i/lub podnoszą świadomość na temat zmarginalizowanej społeczności.

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 26 lutego (niedziela) 2023 r. Szczegóły w podanym linku.

Reklama