Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja i prowadzenie szkółek lub pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 10.01.2023 do 31.01.2023 15:00
Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Czarnków, Urząd Miasta Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i prowadzenie szkółek lub pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Czarnków
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechnia kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r.

 

 Zadanie pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie szkółek lub pozalekcyjnych zajęć sportowo-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama