Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Nabór od 05.01.2023 do 31.01.2023 23:59
(Konkurs:Mniejszości -Dziedzictwo) Referat Mniejszości
Łączny budżet 720 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, (Konkurs:Mniejszości -Dziedzictwo) Referat Mniejszości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego .

Treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej "Podlaskie.eu" w zakładce "Kultura" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlasiego.

Ważne: Proszę o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i jego załącznikami.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama