Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs na wnioski o finansowanie lub dofinansowaniae przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

Reklama
Nabór od 15.12.2022 do 10.01.2023 23:59
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Łączny budżet nieznany
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłosił konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2023 roku.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2023 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2023 roku i nie później niż do dnia 1 listopada 2023 roku.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023 poniżej. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2023 służących realizacji celów Instytutu w dziedzinie pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej

 1. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.
 2. Gry edukacyjne i planszowe z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, o Węgrzech – po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 3. Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej.
 4. Wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier w Polsce i z Polski na Węgrzech.
 5. Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębienie relacji pomiędzy polskimi i węgierskimi jednostkami samorządowymi.
 6. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 7. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw. 
 8. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 9. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce. 
 10. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.
 11. Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język polski dla Węgrów.
 12. Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.
Reklama