Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok

Reklama
Nabór od 02.01.2023 do 23.01.2023 16:00
Powiat Ciechanowski
Łączny budżet 460 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Powiat Ciechanowski, Powiat Ciechanowski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego określonych w ,,Programie współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Rodzaje i wysokość środków publicznych, które Powiat Ciechanowski ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań: 

  1. Zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 140 000,00 zł

  2. Zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 200 000,00 zł

  3. Ochrona i promocja zdrowia - 60 000,00 zł

  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 10 000,00 zł

  5. Zadania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - 20 000,00 zł

  6. Ratownictwo i ochrona ludności - 30 000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama