Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Projekty współpracy europejskiej - przedłużenie terminu naboru wniosków

Reklama
Nabór od 29.12.2022 do 09.03.2023 17:00
Program Kreatywna Europa
Creative Europe Desk Polska +48 22 44 76 180 info@kreatywna-europa.eu
Łączny budżet 60 mln EUR
Od 60% do 80% dofinansowania
Dotacje od 200 tys. do 2 mln EUR
Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Projekty współpracy europejskiej to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe. Nabór wniosków w ramach obszaru Projekty współpracy europejskiej został przedłużony do 9 marca 2023.

Nowy termin obowiązuje wszystkie trzy kategorie: projekty na małą skalę, projekty na większą skalę i projekty na dużą skalę.

Portal F&T będzie otwarty do czwartku 9 marca 2022 do godz. 17.00!

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w Unii Europejskiej lub w w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Rodzaje grantów

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii

Projekty na mniejszą skalę - minimum 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów; maksymalne dofinansowanie: 200 000 euro; czas realizacji projektu: maksymalnie 48 miesięcy 

Projekty na średnią skalę - minimum 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów; maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 euro; czas realizacji projektu: maksymalnie 48 miesięcy 

Projekty na większą skalę - minimum 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów; maksymalne dofinansowanie: 2 000 000 euro; czas realizacji projektu: maksymalnie 48 miesięcy  

Przewodnik konkursowy: https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJEIvNzljZkRhTnphQmpXbGpDS0ZjZXVaUEdOMVlKamFJeWFlUnE3SEZjcEFEOTNlZHNpaTND/calldocumentcreacoop2023pdf1668076689-en.pdf

Źródło: EACEA
Reklama