Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Praca w NGO. Najgorszy pomysł świata, czy realizacja marzeń? Zapraszamy 31 maja o 15.00 na #ngoplLIVE! >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program MSiT: „Sport Akademicki”

Reklama
Nabór od 22.12.2022 do 17.01.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 14 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 roku Programu „Sport Akademicki”. Kwota przeznaczona na realizację Programu wynosi 14 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Program „Sport Akademicki” realizowany jest w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej młodzieży akademickiej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 17 stycznia 2023 r. Rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpi do 7 lutego 2023 r.

Głównymi celami programu są:

• zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej;

• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej;

• kształtowanie rozwoju psychofizycznego młodzieży akademickiej, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

Priorytetowo traktowane będą zadania ukierunkowane na:
a) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej;
b) wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
c) tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadań należy złożyć w wersji elektronicznej, wraz z załącznikami generowanymi w systemie AMODIT dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl oraz skanami pozostałych dokumentów (statutu oraz KRS lub wyciągu z ewidencji) do dnia 17.01.2023 r.

Reklama