Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023...

Reklama
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku
Nabór od 23.12.2022 do 13.01.2023 23:59
Referat Kultury Fizycznej i Sportu
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Referat Kultury Fizycznej i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2023 roku..

Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, poprzez upowszechnianie kultury fizycznej,  turystyki i aktywnego stylu życia.

Regulamin konkursowy dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,  BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama