Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (rejon 4: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki)

Reklama
Nabór od 23.12.2022 do 13.01.2023 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 794 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nasz sportowy fyrtel – darmowe zajęcia dla mieszkańców (rejon 4: Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki).
 1. Zadanie realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

 2. Zadanie wyłonione w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2023 będzie polegało na organizacji całorocznych, bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla wszystkich mieszkańców rejonu określonego w nazwie zadania.
 3. Zajęcia odbywać się będą na obszarze dzielnic wskazanych w nazwie zadania.
 4. W ramach przedkładanego w ofercie projektu powinny zostać uwzględnione m.in. systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne, festyny, szkolenia, warsztaty, turnieje, spotkania z dietetykami, rajdy rowerowe czy spływy kajakowe.
 5. Zlecenie zadań odbędzie się w formie powierzenia ich realizacji.
 6. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy rejonu określonego w nazwie  zadania (od uczestników zadania należy pobierać stosowne oświadczenia).
 7. Oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent jest zobowiązany do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną.
 8. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o dotacji otrzymanej ze środków budżetu Miasta Poznania.
 9. W ramach każdego zadania wnioskodawca może złożyć jedną ofertę.
 10. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”.
 11. W okresie jesienno-zimowym wskazane jest prowadzenie jak największej liczby zajęć na obiektach zamkniętych.
 12. Koszty administracyjne (w tym wynagrodzenie koordynatora zadania) nie mogą przekroczyć 10% kosztów realizacji zadania.
 13. Z przyznanych środków nie można finansować działań promujących projekty na kolejną edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
 14. W czasie głosowania na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 nie mogą być organizowane festyny, pikniki, jednorazowe imprezy lub inne wydarzenia nie mające charakteru stałych zajęć.
 15. W każdych z realizowanych w ramach zadania zajęć wskazany jest udział min. 10 uczestników.
 16. Wymagane jest, by każdy projekt realizowany w ramach PBO posiadał dedykowaną stronę lub zakładkę na stronie zleceniobiorcy, w której umieszczane będą informacje na temat programu, aktualizowane na bieżąco harmonogramy, fotorelacje itp.
 17. W ramach realizowanego zadania należy korzystać z dowolnego narzędzia umożliwiającego monitorowanie bieżącej frekwencji na poszczególnych zajęciach, wraz z dostępem do informacji dla wskazanego pracownika Wydziału Sportu.
 18. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
 19. Wynagrodzenie instruktorów/trenerów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne może wynieść maksymalnie 100 zł brutto za godzinę zegarową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama