Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023 r

Reklama
Nabór od 01.01.2023 do 31.01.2023 23:55
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zespół Działu Rozwoju i Promocji Turystyki Agata Lewicka: 71 770 41 16 Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18 Natalia Mutor: 71 770 40 79
Łączny budżet 700 tys. PLN
Od 1% do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 700 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci
Konkurs dla organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki.

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:

1.    związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,

2.    poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,

3.    interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,

4.    wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,

5.    skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.

Oferty mogą składać:

1.    organizacje pozarządowe

2.    kościoły lub związki wyznaniowe

3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4.    spółdzielnie socjalne;

5.    spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Reklama