Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku
Nabór od 21.12.2022 do 17.01.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 183 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią OGŁOSZENIA dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

  1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym
    z zadaniami, o których realizację składają oferty, wymienionymi w § 3 niniejszego ogłoszenia. Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.
  2. Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej.
  3. Konkurs ofert obejmuje WSPARCIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanych w § 3 - w przypadku gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy albo POWIERZENIE realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanych w § 3 - w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie
    w formie wkładu niefinansowego (osobowego lub rzeczowego).
  4. Wykaz zadań konkursowych, warunki realizacji zadań konkursowych oraz wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych zadań znajdują się w ww. OGŁOSZENIU.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama