Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych
Nabór od 21.12.2022 do 31.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 92 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 92 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Dodatkowe warunki i informacje:

 1. Celem zadania jest wspieranie szkolenia uzdolnionych zawodników z województwa warmińsko – mazurskiego oraz przygotowanie ich do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
 2. Zadanie adresowane jest do klubów sportowych województwa warmińsko - mazurskiego szkolących zawodników w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
 3. W ofertach składanych w ramach konkursu należy m.in.:
 1. przedstawić kompleksowo, w jaki sposób dane zadanie będzie realizowane,
 2. przedstawić kadrę trenerską/instruktorską prowadzącą szkolenie,
 3. przedstawić wykaz planowanych akcji szkoleniowych (m.in. obozy szkoleniowe, konsultacje) oraz wykaz startów w ramach współzawodnictwa sportowego.

       4. Priorytetowo będą uwzględniane oferty, które:

 1. posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
 2. posiadają zasoby rzeczowe oraz niezbędny sprzęt sportowy zapewniający wykonanie zadania,

 5. Wykaz dokumentacji merytorycznej niezbędnej do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentacji potwierdzającej:

 • uczestnictwo zawodniczek/zawodników (adresatów zadania) w zawodach i szkoleniu,
 • osiągnięte wyniki sportowe zawodników.

 

Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

 1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
 3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama