Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Nabór od 21.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 350 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego..

Dodatkowe warunki i informacje dot. Zadania 2.2.:

1) celem zadania jest przygotowanie reprezentantów województwa w sportach olimpijskich i w wiodących sportach nieolimpijskich objętych systemem sportu młodzieżowego do zawodów rangi mistrzostw kraju, Europy i świata;

2) do realizacji zadania zostanie wyłoniony jeden oferent;

3) zadanie adresowane jest do organizacji sportowych prowadzących działalność o zasięgu wojewódzkim w określonym sporcie lub sportach;
4) dla każdego ze sportów należy przedstawić zasady dofinansowania udziału reprezentantów województwa w poszczególnych sportach w rywalizacji sportowej;
5) w ofercie wymagane są informacje, związane ze współzawodnictwem zawodników w poszczególnych sportach w kategorii wiekowej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców. Są to:

  1. wykaz sportów podlegających dofinansowaniu we wszystkich kategoriach wiekowych wraz z zasadami dofinansowania udziału reprezentantów województwa w rywalizacji sportowej, uwzględniających poziom rozgrywek i rodzaj dofinansowania,
  2. wykaz dokumentacji merytorycznej niezbędnej do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentacji potwierdzającej:
  • uczestnictwo zawodniczek/zawodników (adresatów zadania) w planowanym szkoleniu,
  • osiągnięte wyniki sportowe zawodnikó

Uwaga:

Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczenia na stronie internetowej (w terminie realizacji zadania):

  1. wyników zawodniczek/zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych w poszczególnych sportach, biorących udział w zadaniu,
  2. medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski itp.

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

  1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
  3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama