Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego
Nabór od 21.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 736 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 736 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego..

Dodatkowe warunki i informacje:

1) celem zadania jest szkolenie młodych, uzdolnionych zawodników z województwa warmińsko–mazurskiego w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec sportach objętych Ogólnopolskim Systemem Sportu Młodzieżowego;

2)  do realizacji zadania zostanie wyłoniony jeden oferent;

3)  zadanie adresowane jest do organizacji sportowych prowadzących działalność o zasięgu wojewódzkim  w poszczególnych sportach;   

4)  oferta powinna dotyczyć szkolenia w  sportach, które:

          a) w ostatnich czterech latach mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami szkoleniowymi  w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

          b) posiadają program rozwoju sportu w regionie,

          c) współpracują z innymi podmiotami na rzecz rozwoju sportu w regionie i realizowanych zadań,

          d) posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

          e) posiadają zasoby rzeczowe oraz niezbędny sprzęt sportowy zapewniający wykonanie zadania. 

5) w ofercie  wymagane są informacje, związane ze szkoleniem zawodników w danych sportach, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Są to:

a) szczegółowy program szkolenia sportowego Kadry Wojewódzkiej w 2023 r. (w podziale na poszczególne sporty oraz grupy wiekowe) - zatwierdzony przez właściwy wojewódzki okręgowy związek sportowy (wozs) lub polski związek sportowy (pzs),
b) kryteria kwalifikacji zawodników Kadry Wojewódzkiej w 2023 r. (w podziale na poszczególne sporty oraz grupy wiekowe) – zatwierdzone przez wozs lub pzs,
c) kryteria podziału liczby miejsc w Kadrze Wojewódzkiej na poszczególne sporty,
d) średnia liczba osobodni przypadająca na zawodniczkę/zawodnika w poszczególnych sportach i kategoriach wiekowych,
e) wykaz szkolonych zawodniczek i zawodników w poszczególnych sportach i kategoriach wiekowych,
f) wykaz planowanych akcji szkoleniowych w poszczególnych sportach i kategoriach wiekowych,
g) wykaz kadry trenerskiej prowadzącej szkolenie w poszczególnych sportach i kategoriach wiekowych,
h) wykaz dokumentacji merytorycznej niezbędnej do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentacji potwierdzającej:

  • uczestnictwo zawodniczek/zawodników (adresatów zadania) w planowanym szkoleniu,
  • osiągnięte wyniki sportowe zawodników,
  • wyniki testów (np. międzynarodowy test sprawności fizycznej, testy specjalistyczne) – opisać, kiedy będą przeprowadzane.

Uwaga:

Realizacja zadania zgodnie z Programem dotyczącym wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec (zgodnym z Decyzją Ministra właściwego ds. sportu w sprawie ogłoszenia Programu).

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

  1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
  3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama