Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia
Nabór od 21.12.2022 do 31.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Aktywność to zdrowie - realizacja ponadlokalnych programów i projektów popularyzujących uczestnictwo w aktywności fizycznej mieszkańców województwa (w szczególności dzieci i młodzieży) profilaktykę prozdrowotną i zdrowe nawyki żywienia.

Dodatkowe warunki i informacje:

 1. Celem zadania jest usportowienie i kształtowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację programów sportowych.
 2. Zadanie o zasięgu wojewódzkim (obejmuje co najmniej 3 powiaty).
 3. Zadanie musi być realizowane zgodnie z założeniami zawartymi w programie, który powinien być  opisany w składanej ofercie.
 4. Program powinien zawierać w szczególności:
 1. założenia i cele programu,
 2. adresatów programu,
 3. miejsce/ miejsca realizacji.

      5. W ofertach składanych w ramach konkursu należy m.in.:

 1. opisać  sposób promocji programu z wykorzystaniem różnych narzędzi i nośników.
 2. opisać sposób promowania regionu w ramach zadania z wykorzystaniem różnych narzędzi i nośników.

       6. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

 1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych
  w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
 3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama