Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Dofinansowanie szkolenia młodzieży w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Reklama
Nabór od 20.12.2022 do 31.05.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 35 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 14 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2023 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Środki przeznaczone na realizację programu są rekordowe i wynoszą 35 mln zł.

– W porównaniu do ubiegłego roku zdecydowałem się zwiększyć budżet programu o 7 mln zł. Pozwoli to na wzmocnienie oferty szkolenia uzdolnionej młodzieży w szkołach, ośrodkach, centrach sportu i rekreacji oraz obiektach sportowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w następujących sportach:
1. badmintonie;
2. hokeju na lodzie;
3. kolarstwie;
4. koszykówce;
5. lekkiej atletyce;
6. łyżwiarstwie figurowym;
7. łyżwiarstwie szybkim;
8. piłce ręcznej;
9. piłce siatkowej;
10. tenisie stołowym;
11. rugby.

Celem Programu jest:

a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;

b) zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;

c) kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;

d) w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;

e) upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe;
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie;
3) państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia Programu do 31 maja 2023 r. osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport.
2. Wystąpienia o dodatkowe środki należy składać po podpisaniu umowy do dnia 30 listopada 2023 r., osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa podany na stronie internetowej www.gov.pl/sport.
3. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”.

Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do urzędu obsługującego Ministra.

Reklama