Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Study Tours to Poland ogłasza konkurs dla organizatorów wizyt dla studnetów

Reklama
Nabór od 12.01.2023 23:59
Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia
Ewa Romanowska, koordynatorka programu STP dla studentów, e-mail: ewa.romanowska@borussia.pl, tel. 510 535 916 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00.
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Program Study Tours to Poland dla studentów (dalej „Program STP”) realizowany jest w ramach Programu „STP – Wizyty Studyjne w Polsce”. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Do składania wniosków w konkursie zapraszamy polskie organizacje pozarządowe mające: - siedziby w miastach będących ośrodkami akademickimi, - doświadczenie w realizacji projektów i działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych oraz społeczności lokalnych, w tym działań o charakterze międzynarodowym. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych.

Celem Programu STP jest wzmocnienie potencjału studentów na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych, funkcjonowanie instytucji demokratycznych ich krajów i rozwój kompetencji społecznych poprzez prezentację doświadczeń Polski.

Program wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest do studentów z Ukrainy i Mołdawii. Zapraszamy osoby w wieku 18-21 lat, które umiejętnie łączą studia z realizacją własnych pasji, zaangażowaniem społecznym. Wizyty odbywają się w grupach do 13-osobowych.

Program wizyty trwa 11 dni włączając dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników i powinien obejmować zagadnienia tematyczne obowiązkowe oraz fakultatywne: 

Zagadnienia obowiązkowe

 • Europejskość i historia – wymiar cywilizacyjno-kulturowy UE poprzez kontekst Polski w Europie. Unia Europejska jako projekt cywilizacyjny, obecne wyzwania stojące przed UE; 
 • Samorządność i świadomy obywatel – subsydiarność, rola samorządu i jego relacje z administracją rządową; współpraca pomiędzy samorządem i społecznością lokalną (np. budżet partycypacyjny, programy współpracy), aktywność organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych; wolontariat; 
 • Demokracja/transformacja – stworzenie wspólnego języka i ustalenie w grupie definicji pojęć, którymi się posługujemy, znaczeń, wartości, które za tym stoją; funkcja i rola państwa prawa; 
 • Regionalność – zarażanie uczestników miłością do „małych ojczyzn” poprzez pokazanie specyfiki (kulturowej, historycznej, językowej itp.) regionu, w którym przebywają; 
 • Inspiracja – spotkania z liderami – ciekawymi osobowościami ze świata polityki, NGO, kultury, biznesu, z ludźmi „którym się chce” itp. – indywidualne historie sukcesu jak inspiracja dla uczestników; 
 • Dzień z Polakiem – stworzenie uczestnikom możliwości poznania codzienności Polaków – spotkanie rówieśników, aktywnego seniora; wizyty w polskim domu czy akademiku, spędzenie dnia z Polką/Polakiem indywidualnie lub w mniejszych grupach. 

Zagadnienia fakultatywne (prosimy o wybranie co najmniej 3 tematów z listy poniżej): 

 • Komunikacja – media, Internet, krytyczne myślenie; 
 • Edukacja formalna i pozaformalna – system szkolnictwa, nauka wyższa, różne modele edukacyjne, rola metod aktywnych, uczenie się przez całe życie – np. Uniwersytety III Wieku; 
 • Postawy – role społeczne – jak się zmieniają współcześnie, w np. kobieta – mężczyzna; ekologia w życiu codziennym – jak na poziomie praktycznym, indywidualnym dbać o środowisko itp.; 
 • Ekonomia – zasady funkcjonowania wolnego rynku, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, państwo a gospodarka – mechanizmy wsparcia, podatki, inkubatory, parki technologiczne, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna itp.; 
 • Kultura jako przestrzeń doświadczania i współdziałania – poszerzenie sposobu prezentacji zagadnień związanych z kulturą – nie tylko wizyty w teatrze, kinie czy na koncercie, ale udział np. w warsztatach, w których samemu coś się tworzy, prezentacja ośrodków kultury działające w oparciu o model partycypacyjny, NGO zaangażowane w kulturę szukające innowacyjnych form itp. 
 • Wyzwania globalne XXI wieku, np. zmiany klimatyczne. Prosimy również, żeby w programie wizyty uwzględnić następujące elementy, które przyczynią się do integracji uczestników i ich większego zaangażowania w wizytę:
 • Aktywność uczestników – stworzenie uczestnikom okazji do prezentacji swojego kraju (np. w ramach wieczorów tematycznych), możliwość czynnego włączenia się we współorganizację wizyty; 
 • Przestrzeń dla grupy – przestrzeń do dyskusji w grupie, lepszego poznawania się uczestników z poszczególnych krajów, wspólna realizacja jakiegoś zadania, np. w ramach warsztatów. Program wizyty powinien przyczynić się do wieloaspektowego poznania Polski oraz zainspirować jego uczestników do zaangażowania społecznego i stawania się świadomymi obywatelami.
Reklama