Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nabór wniosków do programu Eramus+ SPORT 2023 - mobilność kadr sportowych

Reklama
Nabór od 14.12.2022 do 23.02.2023 12:00
Agencja Narodowa – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na projekty w ramach programu Erasmus+ na 2023 rok. Na działania w zakresie programu przeznaczono 4,2 mld euro, w tym 65,13 mln euro na zadania w obszarze sportu - o 25 procent więcej względem poprzedniego roku.

Oprócz znanych już od 2014 roku możliwości ubiegania się o środki na projekty partnerskie i niekomercyjne imprezy sportowe, po raz pierwszy można ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie mobilności kadr sportowych.

Mobilność kadr sportowych jest działaniem zdecentralizowanym i jego wdrażaniem zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Budżet na to zadanie dla polskich beneficjentów wynosi 577 tys. euro.

O wsparcie finansowe w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu.

Nabór wniosków

W ramach konkursu na 2023 rok można ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze sportu, w następujących terminach:

Do 23 lutego 2023 r. godz. 12.00

  • mobilność kadr sportowych

Wnioski należy składać do Agencji Narodowej – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, poprzez portal:  WebGate.

Do 22 marca 2023 r. godz.17.00

  • partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu;

  • partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu;

  • budowanie potencjału w dziedzinie sportu;

  • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli, wybierając odpowiednie działanie z listy na portalu Funding & tender opportunities.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków znajdują się w przewodniku po programie Erasmus+ dostępnym pod adresem: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/document/erasmus-programme-guide-2023

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/444/07&from=EN

Więcej informacji o sektorach i akcjach programu Erasmus+ znajduje się także na stronie internetowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce: https://erasmusplus.org.pl/

Program Erasmus+ był także jednym z tematów poruszanych podczas konferencji „Europejskie inicjatywy dla sportu – priorytety, programy, finansowanie”. Wydarzenie można obejrzeć na kanale internetowym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=2c4FC7cxGQY

Reklama