Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 12.12.2022 do 30.11.2023 23:59
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
Fundacja OIC Poland ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin tel. 81 710 46 41 mail: pozyczka@oic.lublin.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej.

Informujemy o możliwości ubiegania się o pożyczkę płynnościową, z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej z całej Polski. 

Podstawowe informacje:

·         wartość pożyczki do 50 000 zł

·         okres spłaty do 48 miesięcy

·         karencja w spłacie do 12 miesięcy

·         preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku

·         brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym:

·         wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

·         zobowiązania publiczno-prawne

·         zobowiązania handlowe

·         koszty użytkowania infrastruktury

·         zatowarowanie, półprodukty

·         koszty administracyjne

·         zakup drobnego wyposażenia

Pożyczka płynnościowa skierowana jest dla podmiotów spełniających następujące warunki:

·         istnieją co najmniej 12 miesięcy i posiadają co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy

·         są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową

·         posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazują realne źródła spłaty tych zobowiązań

Reklama